STRONA GŁÓWNA O NAS NASZA DZIAŁALNOŚĆ KONTAKT

Informacje o aktualnych wydarzeniach
umieszczane są na stronie:

www.facebook.com/koloarcheoug

W ramach KNSA działają obecnie trzy sekcje: archeologii eksperymentalnej,
archeologii podwodnej
rysunkowa.

Członkowie Koła swoją wiedzę i ciekawość poszerzają poprzez warsztaty tematyczne, wycieczki, udział w ratowniczych pracach wykopaliskowych podejmowanych z inicjatywy IAiE UG, a także wizyty w instytucjach badawczych i muzealnych oraz wykłady.

W semestrze letnim KNSA organizuje wykłady w ramach projektu "Archeologia Pomorza". Gośćmi KNSA są badacze Pomorza, którzy dzielą się informacjami o najnowszych odkryciach, metodach badawczych i przedstawiają problematykę zagadnień związanych z regionem.

Do tej pory KNSA zorganizowało także konferencję studencką pt. "Stan i Perspektywy Badań Archeologicznych na Pomorzu", przedsięwzięcie zakończy się publikacją. Jedną z wielu przestrzeni działalności KNSA jest także informowanie i umożliwianie uczestnictwa w studenckich konferencjach na terenie Polski i za granicą.

Zadanie promowania archeologii i Uniwersytetu Gdańskiego KNSA prowadzi min. w formie udziału w Bałtyckim Festiwalu Nauki organizując warsztaty i wystawy tematyczne, prowadząc lekcje o archeologii w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz promując kierunek archeologia podczas Dni Otwartych uczelni.